CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

Tổng công ty than Đông Bắc

Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu

Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Công ty cổ phần thiết bị SISC Việt Nam

Tổng công ty dầu Việt Nam PVOIL

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Khảo sát Hà Đông

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ VÀNG

Công ty TNHH công nghệ S.L.S

Công ty máy TĐ Nam Phương

Công ty CP và thương mại QT Miền Bắc

Công ty CP Công nghệ hạ tầng cơ sở Aitogy

Đoàn Khảo sát các công trình điện (PECC1)

Trung tâm NCUD công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ, HUMG

 

 

 

Công ty cổ phần công nghệ Nguyễn Kim