BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

1. GS.TS. Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

2. PGS.TS Lê Đức Tình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3. PGS.TS Bùi Ngọc Quý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4. TS Dương Thành Trung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. PGS.TS Đỗ Quang Thiên, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ủy viên

6. TS. Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài Nguyên và Môi trường

7. TS Hoàng Minh Ngọc, Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu

8. TS. Nguyễn Quốc Khánh, Cục Viễn Thám Quốc gia

9. GS.TS. Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

10 TS. Diêm Công Huy, Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng, Viện khoa học Công nghệ xây dựng, Bộ Xây Dựng

11. PGS.TS Trần Xuân Trường, Trường đại học Mỏ - Địa chất

12. PGS.TS Nguyễn Việt Hà, Trường đại học Mỏ - Địa chất

13. TS. Trần Thùy Dương, Trường đại học Mỏ - Địa chất

14. TS. Nguyễn Quốc Long, Trường đại học Mỏ - Địa chất

15. PGS.TS Nguyễn Văn Sáng, Trường đại học Mỏ - Địa chất

BAN KHOA HỌC

Trưởng ban

1. PGS.TS Lê Đức Tình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó trưởng ban

2. PGS.TS Bùi Ngọc Quý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3. TS Dương Thành Trung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

4. GS.TSKH. Hoàng Ngọc Hà, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. TS. Trần Thùy Dương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6. PGS.TS Trần Vân Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

7. PGS.TS Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8. PGS.TS Phạm Công Khải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

9. PGS.TS Dương Vân Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

10. PGS.TS Trần Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11. GS.TS Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

12. TS. Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

13. TS. Nghiêm Văn Tuấn, Cục viễn thám Quốc gia

14. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Viện khoa học đo đạc và Bản đồ

15. PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Đại học khoa học Huế

16. TS. Trần Ngọc Đông, Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng, Viện khoa học Công nghệ xây dựng

BAN BIÊN TẬP

Trưởng ban

1.TS Dương Thành Trung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó Trưởng ban

2. TS. Phạm Quốc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

3. TS. Nguyễn Gia Trọng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4. TS. Nguyễn Thị Kim Yến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. TS. Trần Trung Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6. TS. Phạm Văn Chung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

7. TS. Lưu Anh Tuấn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8. TS. Đỗ Thị Phương Thảo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

1. TS. Nguyễn Quốc Long, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Phó ban

2. TS. Đinh Hải Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

3. PGS.TS Nguyễn Văn Trung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4. TS Phạm Trung Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5. ThS Cao Xuân Cường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6. ThS Hoàng Thị Thủy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất